Prago > Wat doen we > Cursusaanbod

Stephano: ‘Het is hier gezellig. Ik leer schrijven.’

Cursusaanbod

Het cursusaanbod bestaat uit:

  • Basis lezen en schrijven – op weg naar instroom
  • Gevorderd lezen en schrijven (begrijpend lezen, formulieren invullen, briefjes en verslagen schrijven) – instroom tot 2F
  • Basis rekenen (optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen, getallenleer) – op weg naar instroom
  • Praktisch rekenen (zoals eurorekenen, klokkijken, procenten, breuken, maten en gewichten) – instroom tot 2F
  • Digitale vaardigheden (omgaan met laptop, computer en tablet, kennis van veiligheid en privacy, tekstverwerken, internetten, e-mailen, chatten en skypen, fotobeheer, Excel)
  • Nederlands voor anderstaligen – A0 tot B1
  • Engels – A0 tot B2
  • Studiebegeleiding bij andere cursussen en opleidingen, op verzoek van de cursist en in overleg met docent. Bijvoorbeeld Spaans, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie of verkeerstheorie auto. Het betreft hier uitsluitend de begeleiding (lees- en leerhulp) bij de theorie en niet de theorie zelf. Prago leidt niet op voor een examen of diploma.