Prago > Prago voor jou > Les bij Prago > Schoolregels

Kim: ‘Ik heb al een Prago-certificaat!’

Schoolregels

Cursisten van Prago houden zich aan schoolregels.

Lees ze hier:  Prago schoolregels

We hebben ook een Klachtenreglement

En een Privacyreglement