Prago > Prago voor jou > Les bij Prago > Jaarroosters

Seb: ‘Ik kan steeds beter lezen’

Jaarroosters

Wanneer heb je vakantie?

Ga naar tijden en roosters en klik vervolgens op het jaarrooster van jouw school.