Prago > Over Prago > Tijdelijke cursussen

Tijdelijke cursussen

De tijdelijke cursussen zijn flexibel inzetbare leertrajecten met een vaste looptijd. Zij kunnen dienen als pilot voor de start van een nieuwe vestiging of als los leertraject, eenmalig of herhaaldelijk, met of zonder vervolgtrajecten. De doelgroep is dezelfde als voor de reguliere vestigingen: volwassenen die moeite hebben met leren, zoals laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking. De lessen zijn praktisch van aard en richten zich vooral op lezen en schrijven.

Waarom een tijdelijke cursus?

Deze dienst is opgezet om tegemoet te komen aan enerzijds de leerbehoefte van laagopgeleide volwassenen die niet in het reguliere onderwijs terechtkunnen, en anderzijds de wens van gemeenten om participatie te bevorderen en laaggeletterdheid tegen te gaan. We werken samen met lokale partijen, zodat we onze doelgroep goed bereiken en kunnen helpen. Tijdelijke cursussen passen uitstekend binnen de gemeentelijke wettelijke kaders, zoals de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), de nieuwe Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en Wajong) en de WMO.

De cursisten krijgen les van een bevoegd docent. Daarnaast zijn er cursistbegeleiders (tijdens de les) en taalmaatjes (buiten de lessen om).

Tijdelijke cursussen gingen in september 2014 van start in de gemeenten Woerden en Stichtse Vecht. In beide gemeenten hebben de cursussen inmiddels een vervolg gekregen in de vorm van een nieuwe reguliere vestiging.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling om samen met Prago een tijdelijke cursus op te zetten in uw gemeente? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, dan bespreken we de wederzijdse wensen en mogelijkheden. U kunt bellen met Prago op 06 45 01 05 04 of een mail sturen aan info@prago.nl.