Prago > Over Prago > Samenwerking en projecten

Samenwerking en projecten

Samenwerkingspartners

Stichting Lezen en Schrijven

Allianties en bondgenootscheppen ‘Taal voor het Leven’ in de regio’s Flevoland (Almere e.o.), Eemland (Amersfoort e.o.), Midden Holland (Gouda e.o.), Utrecht Midden (Utrecht e.o.)

Stichting ABC (belangenbehartiging taalambassadeurs)

Diverse lokale onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen (zie Activiteitenplan en Jaarverslag)

Projecten

Cursussen taal en rekenen voor volwassenen in de bibliotheek van Woerden (mogelijk gemaakt door Vormingswerk Jong Volwassenen Woerden)

Taal Plus (werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers) voor NL Educatie in de arbeidsmarktregio Utrecht Midden

Beter bereiken en bedienen van de doelgroep (mogelijk gemaakt door Oranje Fonds en Stichting SPZ)

Opleiden van taalambassadeurs in samenwerking met Stichting ABC