Prago > Over Prago > Nieuwe locaties

Nieuwe locaties

Nieuwe lokale vestigingen worden opgericht in gemeenten waar de doelgroep ruim is vertegenwoordigd en waar op dit moment nog geen vergelijkbaar aanbod aanwezig is. Waar we kunnen aansluiten bij bestaande initiatieven zoeken we mogelijkheden om samen te werken.

Hoe ziet een lokale vestiging eruit?

Een lokale vestiging wordt opgezet voor minimaal twee en maximaal vier groepen van ongeveer twaalf tot vijftien cursisten per groep.

Op de vestiging werken, onder leiding van een coördinerend docent, twee tot vier bevoegde docenten samen met vrijwilligers in relatief zelfstandige en zelfsturende teams.

Het lokale team wordt vanuit een facilitaire centrale staf van Prago voorzien van onderwijsmethodiek en werkwijze, lesmethoden, praktisch toepasbaar les- en toetsmateriaal en trainingen voor de vrijwilligers.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor een lokale vestiging in uw gemeente, neem dan contact op met Prago via 06 45 01 05 04 of info@prago.nl.