Prago > Over Prago > Missie en visie

Missie en visie

Maatschappelijk vraagstuk

Laagopgeleide en kwetsbare volwassenen hebben moeite om mee te komen en mee te doen in de samenleving. Prago wil deze mensen ondersteunen en weerbaar maken. Zo levert Prago een bijdrage aan het terugdringen van laaggeletterdheid, laaggecijferdheid en digibetisme in de samenleving.

Missie

Prago wil dat laagopgeleide en kwetsbare volwassenen beter kunnen meekomen en meedoen in de samenleving. Prago draagt daaraan bij met cursussen basiseducatie met de nadruk op lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. De lessen bij Prago zijn praktisch, laagdrempelig, veilig en vriendelijk.

Visie

Prago wil een stevige organisatie neerzetten waarin aan deze missie gewerkt wordt. In het kader van het Oranje Fonds Groeiprogramma werken we de komende jaren aan nieuwe vestigingen in en buiten de provincie Utrecht.

Kernwaarden

  • Prago zet zich in voor de ontwikkeling van laagopgeleide en kwetsbare volwassenen.
  • Voor de doelgroep is Prago laagdrempelig en veilig.
  • Prago hecht belang aan ontwikkeling (van kennis, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid) van alle betrokkenen, waardoor degenen die de aansluiting met de samenleving (dreigen te) missen, weer kunnen meekomen en meedoen.