Prago > Over Prago

Over Prago

Prago (Praktisch Gericht Onderwijs) geeft praktische lessen basiseducatie voor volwassenen die moeite hebben met leren. Laagopgeleide en laaggeletterde mensen zijn kwetsbaar. Zij kunnen niet goed meekomen en meedoen in de samenleving. Prago biedt deze groep de helpende hand. Bij ons ontwikkelen zij hun vaardigheden in onder meer lezen, schrijven en rekenen. De nadruk ligt op vaardigheden waar zij baat bij hebben in hun dagelijks leven, zoals een formulier invullen, de krant lezen en rekenen met geld.

Voor wie

Prago is er voor mensen vanaf 18 jaar die moeite hebben met leren en niet inburgeringsplichtig zijn. Onze cursisten zijn bijvoorbeeld laaggeletterden, mensen met een licht verstandelijke beperking of licht psychiatrische aandoening, mensen met een leerachterstand en mensen die om een andere reden niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs.

Waarom Prago

Bij Prago staat niet de lesstof centraal, maar de cursist. Leren bij Prago is leren in een veilige en vriendelijke omgeving. Onze cursisten ontwikkelen hun alledaagse basisvaardigheden, krijgen meer zelfvertrouwen, worden zelfstandiger en zelfredzamer. En, ook niet onbelangrijk, leren bij Prago is leuk! De cursist leert nieuwe mensen kennen en krijgt meer plezier in leren.

Werkwijze

De lessen vinden plaats in kleine groepen van tien tot vijftien cursisten. Binnen de groep volgt elke cursist individueel onderwijs. Hij leert op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Het leertraject en de leerdoelen worden bepaald aan de hand van het startniveau en de leerwens van de cursist. De begeleiding bestaat uit een bevoegd docent en enkele cursistbegeleiders. Naast de lesstof is er aandacht voor sociale vaardigheden en het contact tussen de cursisten onderling.

Inschrijven

  • Starten kan op elk moment.
  • Wilt u meer informatie, een vraag stellen of een cursist inschrijven, stuur dan een mail aan info@prago.nl of bel met Prago op 06 45 01 05 04.
  • U kunt ook een afspraak maken om een keer te komen kijken bij een les.
  • Kijk voor meer informatie over intake en inschrijven op contact.

Donateurs

Prago bestaat dankzij de steun van donateurs, waaronder gemeenten, maatschappelijke organisaties, fondsen, bedrijven en particulieren. Lees meer op Donateurs.